პუბლიკაციები

ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის საფასური

Gnomon Wise-ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის ანალიტიკური დოკუმენტი ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის ე.წ. გვერდითი მოვლენების შესახებ.

შენიშვნა: აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს პოლიტიკის დოკუმენტის, "ახალი კორონავირუსი - ეკონომიკა, სამართალი და პოლიტიკა", ერთ-ერთ ქვეთავს.

ფოტო: aqueity.com


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი