პუბლიკაციები

საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია 26 წლის შემდეგ - კონსტიტუციური დოკუმენტი კონსტიტუციონალიზმის მიღწევების გარეშე

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, დავით ზედელაშვილის მოსაზრება საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის და მისი ნაკლოვანი მხარეების შესახებ.


ავტორ(ებ)ი

დავით ზედელაშვილი