პუბლიკაციები

კითხვები აკადემიურ ხარისხთან - პლაგიატის პრობლემა საქართველოში

Gnomon Wise -ის მკვლევარის, ირინა გურგენაშვილის ანალიზი საქართველოში პლაგიატის პრობლემის შესახებ.


ავტორ(ებ)ი

ირინა გურგენაშვილი