პროექტები

სასამართლო ხელისუფლების ინსტიტუციური რეკონსტრუქცია შედარებით პერსპექტივაში

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი

პერიოდი: ივნისი 2022 - დეკემბერი 2022

მიმაგრებული ფაილი