პროექტები

საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები და მათზე პასუხი - პრობლემების იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი გადაწყვეტების დოკუმენტების მომზადება

პროექტი: "საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე არსებული გამოწვევები და მათზე პასუხი - პრობლემების იდენტიფიცირებისა და შესაბამისი გადაწყვეტების დოკუმენტების მომზადება".

განხორციელების პერიოდი: 30 მარტი 2023 წელი - 31 აგვისტო  2024 წელი.