პუბლიკაციები

ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის საფასური

Gnomon Wise -ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის მოსაზრება ახალ კორონავირუსთან ბრძოლის ე.წ. გვერდითი მოვლენების შესახებ.

შენიშვნა: წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს Gnomon Wise-ის პოლიტიკის დოკუმენტის „ახალი კორონავირუსი: ეკონომიკა, სამართალი და პოლიტიკა“ ერთ-ერთ ქვეთავს. იხ. სრული დოკუმენტი.

 

ფოტო: www.aqueity.com


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი