პუბლიკაციები

Gnomon Wise -ის საქმიანობის ანგარიში 2020

წინამდებარე დოკუმენტში მოკლედ წარმოგიდგენთ იმ ძირითად აქტივობებს, რომლებიც 2020 წლის განმავლობაში Gnomon Wise -ის გუნდმა განახორციელა.

ჩვენი გუნდი მადლობას უხდის თითოეულ ადამიანს, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ჩართული იყო ჩვენს აქტივობებში და წვლილი შეიტანა საზოგადოებისთის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაში. განსაკუთრებულ მადლობას კი ჩვენს მკითხველებს ვუხდით, რომელთა უკუკავშირი კიდევ უფრო გვავითარებს.

მიმაგრებული ფაილი


ავტორ(ებ)ი

Gnomon Wise