პუბლიკაციები

ახალი კორონავირუსი - მეცნიერება და პოლიტიკური რისკები

Gnomon Wise-ის უფროსი მკვლევარის, ალექსანდრე რაქვიაშვილის ანალიტიკური დოკუმენტი: "ახალი კორონავირუსი - მეცნიერება და პოლიტიკური რისკები".

შენიშვნა: აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს პოლიტიკის დოკუმენტის, "ახალი კორონავირუსი - ეკონომიკა, სამართალი და პოლიტიკა", ერთ-ერთ ქვეთავს.

ფოტო: Getty Images


ავტორ(ებ)ი

ალექსანდრე რაქვიაშვილი