პუბლიკაციები

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (II) - ოკუპანტი სახელმწიფოს საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის პერსპექტივაში